Hội thảo

Tình trạng hiện tại
Chưa đăng ký
Giá
Miễn phí
Hãy Bắt Đầu

Chào mừng các bạn đến với các hội thảo của 6Sigma Việt nam. Dưới đây là danh sách các hội thảo đã được nhóm thực hiện. Nếu các bạn có nhu cầu về các hội thảo khác, xin vui lòng cho bản quản trị được biết.

Trường hợp các nội dung của khóa học (hội thảo) không tự động tải về máy của bạn, vui lòng nhấn F5 hoặc nhấp chuột phải, chọn: “reload” hoặc “tải lại”.

 1. Phương pháp lựa chọn dự án Lean Sixsigma
 2. Loại bỏ lãng phí thông qua tối ưu hóa nhân công của dây chuyền và lượng tồn kho theo các nguyên lý của sản xuất tinh gọn
 3. Ứng dụng phương pháp luận PDCA để tiến hành các dự án cải tiến
 4. Tổng quan về VDA-AIAG FMEA (Tiếng Anh – Hội thảo do giám đốc chất lượng của AIAG thực hiện)
 5. Phân tích hệ thống đo lường định lượng (GRR)
 6. Phân tích hệ thống đo lường định tính (ARR)
 7. Biểu đồ kiểm soát cơ bản
 8. Biểu đồ kiểm soát nâng cao
 9. Phân tích năng lực quá trình với dữ liệu theo phân phối chuẩn
 10. Phân tích năng lực quá trình với dữ liệu nhị thức
 11. Các hội thảo tiếp theo sẽ được cập nhật tại trang này … Mời các bạn chú ý theo dõi.

Nội dung Khóa học

Mở Rộng Tất Cả