AQL và Kiểm tra định tính

Tình trạng hiện tại
Chưa đăng ký
Giá
100K VND
Hãy Bắt Đầu

Chào mừng các bạn đến với khoa học “AQL và Qui trình kiểm tra  mẫu định tính theo tiêu chuẩn ISO 2859-1: 1999 (TCVN 7790-1:2007)”. Khóa học này rất bổ ích với các nhân viên QA/QC của các tổ chức.

Vui lòng nhấn F5 hoặc nhấp chuột phải sau đó chọn “reload” / “tải lại” nếu khóa học không tự động tải về máy của bạn.

Nội dung Khóa học

Mở Rộng Tất Cả